مجموعه MCSE 2012 به زبان فارسی شامل 5 پک با 15% تخفیف و ارسال رایگان پستی

شماره شناسه پروانه انتشار : 037309-00417-8 

مجموعه MCSE 2012 به زبان فارسی شامل 5 پک با 15% تخفیف و ارسال رایگان

مجموعه MCSE 2012 به زبان فارسی شامل 5 پک با 15% تخفیف و ارسال رایگان پستی

 این مجموعه شامل 5 پک 410 و 411 و 412 و 413 و 414 می باشد که در بر گیرنده مدرک MCSE شاخه سرور می باشد.

مجموعه 410-70 شامل مباحث زیر می باشد:

در این درس با مفاهیم زیر آشنا می شوید:

 • Deploying and Managing Windows Server 2012 شامل بررسی ویندوز سرور 2012، مدیریت ویندوز، نصب اولیه آن، موارد بعد از نصب و معرفی WINDOWS POWERSHELL
 • Introduction to Active Directory Domain Services شامل بررسیACTIVE DIRECTORY، نصب دومین کنترلر
 • Managing Active Directory Domain Services Objects شامل مدیریت اکانت کاربران و گروهها، مدیریت کامپیوترها، تفویض اختیارات
 • Automating Active Directory Domain Services Administrationشامل بررسی دستورات COMMAND LINE و POWERSHELL و اجرای مجموعه عملیات مدیریتی با آنها
 • Implementing IPv4 شامل مرور کلی آدرسهای IPV4 و کلاسهای مختلف آن، مثال VLSM و بررسی روندهای TROUBLESHOOTING
 • Implementing DHCP شامل نصب و تنظیمات SCOPEهای آن، مدیریت و عیب یابی
 • Implementing DNS شامل بررسی فرآیندهای NAME RESOLUTION، نصب سرویس و ایجاد ZONEهای آن
 • Implementing IPv6 شامل مروری بر آدرسهای IPV6 و روش نوشتن و الصاق آنها، بررسی تکنولوژیهای COEXISTENCE و TRANSITION
 • Implementing Local Storage شامل بررسی کلی ذخیره اطلاعات، دیسکهای مختلف، تکنولوژیهای RAID و مدیریت SAN
 • Implementing File and Print Services شامل بررسی فرمتهای مختلف داده ها، ایجاد SHARED FOLDERها و به اشتراک گذاشتن پرینترها
 • Implementing Group Policy شامل بررسی عمومی و روند اجرای آنها، روش ایجاد و الصاق آنها به سطوح مختلف دومین، ایجاد ADMINISTRATIVE TEMPLATES
 • Securing Windows Servers Using Group Policy Objects شامل بررسی امنیت در ویندوز سرور 2012، تنظیمات SECURITY در GROUP POLICY، محدود کردن نرم افزارها و بررسی فایروال ویندوز
 • Implementing Server Virtualization with Hyper-V شامل بررسی تکنولوژیهای VIRTUALIZATION، پیاده سازی، نصب و مدیریت HYPER-V، ایجاد دیسکهای مجازی و شبکه های مجازی

همراه با مثالها و تمرینات عملی متعدد 

 

 

مجموعه 411-70 شامل مباحث زیر می باشد:

در این درس با مفاهیم زیر آشنا میشوید:

·         Implementing a Group Policy Infrastructure شامل آشنایی باGROUP POLICY، مدیریت GPOها، بررسی چگونگی پروسس و پیاده سازی آنها

·         Managing User Desktops with Group Policy شامل بررسیADMINISTRATIVE TEMPLETES، ایجاد FOLDER REDIRECTION، بررسی PREFERENCES، مدیریت نرم افزارها و دسکتاپ کاربران

·         Managing User and Service Accounts شامل AUTOMATEکردن ایجاد اکانتها، تنظیمات پسوردها و مدیریت اکانت

·         Maintaining Active Directory Domain Services شامل ایجاد دومین کنترلرهای مجازی در محیط HYPER-V، ایجاد RODC و مدیریت دیتابیس اکتیو دیرکتوری

·         Configuring and Troubleshooting Domain Name Systemشامل ایجاد، تنظیمات و رفع اشکالات DNS و همچنین تنظیمات ZONEها و REPLICATION

·         Configuring and Troubleshooting Remote Access شامل ایجاد NETWORK ACCESS برای کاربران خارج از سایت، تنظیمات وی پی ان، بررسی تنظیمات DIRECTACCESS و ایجادNETWORK POLICYها

·         Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role شامل نصب و تنظیمات RADIUS سرور، بررسی روشهای AUTHENTICATION

·         Implementing Network Access Protection شامل مروری بر حفاظت از شبکه در برابر سیستمهای خارج از استاندار امنیتی و پیاده سازیNAP

·         Optimizing File Services شامل مروری بر FSRM، بررسیQUOTA و پیاده سازی آن، آشنایی با DFS و تنظیمات مربوط به فولدرها و REPLICATION

·         Configuring Encryption and Advanced Auditing شامل بررسی رمزنگاری فایلها و همچنین AUDITING

·         Implementing Update Management شامل مروری بر ساختار و تنظیمات آپدیت سرور مایکروسافت

·         Monitoring Windows Server 2012 شامل آشنایی با برنامه های متنوعی چون EVENT VIEWER، PERFORMANCE MONITOR و ...

 

·         به همراه تمرینات عملی و نکات دیگر

 
 

مجموعه 412-70 شامل مباحث زیر می باشد:

در این درس با مفاهیم زیر آشنا میشوید:

·         Implementing Advanced Network Services شامل تنظیمات پیشرفتهDHCP و آشنایی با IPAM

·         Implementing Advanced File Services شامل بررسی انواعSTORAGE از جمله ISCSI به همراه آشنایی با BRANCHCACHE و پیاده سازی آن

·         Implementing Dynamic Access Control شامل بررسی DACL، برنامه ریزی برای ایجاد آن و پیاده سازی آن

·         Implementing Network Load Balancing شامل آشنایی با NLB و بررسی کلاسترها و تنظیمات آنها برای APPLICATIONهای مختلف

·         Implementing Failover Clustering شامل بررسی کلی و پیش نیازهای این خاصیت، چگونگی ایجاد و پیاده سازی به همراه آشنایی با نگهداری آن در محیطهای شامل چندین سایت

·         Implementing Failover Clustering with Hyper-V شامل مروری بر روشهای مختلف ایجاد کلاستر در محیطهای دارای VIRTUAL MACHINE رویHYPER-V، روش پیاده سازی و مدیریت آن

·         Implementing Disaster Recovery شامل بررسی FEATUREهایBACKUP AND RESTORE، آشنایی با VSS و روشهای SERVER AND DATA RECOVERY

·         Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments شامل بررسی علل وجودی چندین FOREST، ایجادTRUSTها و انواع آنها

·         Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication

 

مجموعه 413-70 شامل مباحث زیر می باشد:

·         Design an automated server installation strategy شامل بررسی برنامه Windows Assessment and Deployment Kit به همراه تمرین عملی با Windows AIK

{C}·         {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Plan and implement a server deployment infrastructure شامل بررسی WDS Server و تنظیمات آن به همراه بررسی توپولوژی multi-server

{C}·         {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Plan and implement server upgrade and migration شامل مرور اولیه Role Migration، مدیدیت رول های سرور و بررسی انتقال بین domainها و forestها و ظرفیت سنجی های مورد نیاز

{C}·         {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Plan and deploy Virtual Machine Manager services شامل بررسی پروفایلها و تمپلیتها، مدیریت سرویسها، ایجاد کتابخانه image و template

{C}·         {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Plan and implement file and storage services همراه با ایجاد iSCSI Target Server و storage و اتصال به آن

{C}·         {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Design and maintain a DHCP solution و بررسی DHCP Management Pack

{C}·         {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}آشنایی با IPAM و DNS به همراه ایجاد GlobalNames zone

{C}·         {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Design a VPN solution و بررسی انواع ارتباطهای VPN، آشنایی با DirectAccess و پیش نیازهای آن، بررسی Packet Filterها

{C}·         {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Design a network protection solution شامل آشنایی با NPS و انواع NAP Enforcement به همراه مثالهایی از ایجاد آنها

{C}·         {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Design a forest and domain infrastructure شامل بررسی ساختار Multi-forest، ارتقای Functional level در سطح forest و domain، بررسی تغییر نام دومین

{C}·         {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Design a Group Policy strategy شامل آشنایی با دو خصیصه Blocking Inheritence و loopback processing به همراه بررسی Slow-link processing

{C}·         {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Design an Active Directory permission model شامل مروری بر permissionهای آبجکتهای اکتیو دیرکتوری

 

{C}·         {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Design a domain controller strategy و بررسی Global Catalog و RODC و مکان مناسب برای پیاده سازی آنها و موارد قابل توجه در Branch Office

 

مجموعه 414-70 شامل مباحث زیر می باشد:

·         مروری بر مدرک MCSE2012 و مسیری که تا کنون طی نموده اید.

{C}·         {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Planning and Implementing Virtualization Hosts شامل بررسی اولیه نرم افزار MS Virtual Machine Manager و ایجاد ماشینهای مجازی با استفاده از این برنامه.

{C}·         {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Planning and Implementing Virtualization Networking شامل مدیریت بهتر و متمرکز شبکه های موجود روی یک سرور Hyper-V

{C}·         {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Planning and Implementing Virtualization Storage همراه با ایجاد دیسکهای مجازی یا استفاده از دیسکهای حقیقی برای ماشینهای مجازی

{C}·         {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Planning and Implementing Virtualization Guests and Guest Movement شامل تغییر مکان ماشینهای مجازی همراه با دیسکها یا بدون جابجایی دیسکها به یک سرور دیگر

{C}·         {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Designing an Administrative Model برای تفویض اختیارات و دادن امکان ایجاد ماشینهای مجازی در cloud مورد نظر مدیران بخشهای دیگر IT Department

 

نظرات کاربران درباره مجموعه MCSE 2012 به زبان فارسی شامل 5 پک با 15% تخفیف و ارسال رایگان پستی

avatar
بهنام
۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ۰۳:۴۳:۲۸ ب.ظ
با سلام.چندتا سوال داشتم.آیا هر بکیج ب صورت اتوران هست؟قیمت مجموع بکیج ها 100 هست یا 150؟ایا میتونم حضوری بگیرم؟
avatar
پاسخ مدیر سایت
۲۱ خرداد ۱۳۹۶ ۰۵:۳۶:۰۲ ب.ظ
درود بر شما پاسخ سئوال اول: بله پاسخ سئوال دوم: به استحضار میرساند به دلیل افزایش هزینه های تولید و نیروی انسانی و نرسیدن تیراژ فروش محصولات به اعداد پیش بینی شده متاسفانه به ناچار، قیمت برخی محصولات افزایش یافته است. البته هنوز هم نسبت به محصولات مشابه قیمت مناسب تری دارند. پاسخ سئوال سوم: بله موفق باشید پشتیبانی داده های طلایی
avatar
علی
۱۸ خرداد ۱۳۹۶ ۰۵:۲۸:۱۱ ب.ظ
سلام
قیمتش چرا 150 هزار تا شده؟ 100 هزار بود که.
:(
avatar
پاسخ مدیر سایت
۲۱ خرداد ۱۳۹۶ ۰۵:۳۲:۳۵ ب.ظ
درود بر شما به استحضار میرساند به دلیل افزایش هزینه های تولید و نیروی انسانی و نرسیدن تیراژ فروش محصولات به اعداد پیش بینی شده متاسفانه به ناچار، قیمت برخی محصولات افزایش یافته است. البته هنوز هم نسبت به محصولات مشابه قیمت مناسب تری دارند. موفق باشید پشتیبانی داده های طلایی
avatar
mitra
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ۰۱:۲۹:۵۲ ق.ظ
سلام من 2تا سوال داشتم. اول اینکه این آموزش ها پیش نیاز هم دارن برای کسی که می خواد از صفر شروع کنه و اگر آره پیش نیازشون چی هست؟ و دوم اینکه بعد از گذراندن این آموزش ها می شه مدرک MCSE رو گرفت؟ یعنی به قدری جامع هست که بشه تو آزمونش شرکت کرد.
ممنون
avatar
پاسخ مدیر سایت
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ۰۸:۱۴:۵۶ ب.ظ
درود بر شما برای شروع دوره MCSE پیش نیاز خاصی نیاز نیست ولی بهتر است آشنایی با مفاهیم شبکه داشته باشید. از اینرو توصیه می شود درس Network+ را تهیه و مرور کنید. در خصوص سئوال دوم نکته ای که باید بدانید این است که در بسته های ارائه شده توسط موسسه داده های طلایی تلاش شده تا کلیه سرفصل های مرتبط با آزمون به طور کامل تدریس شود و بنابراین با مطاالعه کامل دروس و انجام تمرینات و کارهای عملی بیشتر میتوانید در آزمون شرکت کنید و ان شاءالله موفق شوید. با آرزوی توفیق پشتیبانی داده های طلایی
avatar
احسان
۲۶ مهر ۱۳۹۵ ۰۲:۴۷:۲۲ ب.ظ
سلام
در مجموع چند ساعت هست این دوره؟
avatar
پاسخ مدیر سایت
۱ آبان ۱۳۹۵ ۰۶:۲۶:۰۷ ب.ظ
درود برشما این مجموعه شامل 5 بسته آموزشی و نزدیک به 70 ساعت آموزش به زبان فارسی است.
avatar
سعید
۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ۰۵:۵۸:۱۵ ب.ظ
سلام خسته نباشید سایت faraznetwork.ir این محصول رو 35000 تومان میفروشد....چرا قیمت شما اینقد بالاست؟؟؟؟
تازه اونجا قسمتایی از آموزش رو هم به صورت نمونه برای دانلود به صورت رایگان قرار داده اند
avatar
پاسخ مدیر سایت
۱ آبان ۱۳۹۵ ۰۶:۳۵:۲۷ ب.ظ
درود بر شما شرکت همکار که شما اسم بردید تنها یکی از 5 بسته آموزشی ما را به قیمت 35000 تومان می فروشند یعنی کی از دروس را ارائه داده اند. قیمت هر یک از دروس MCSE 2012 داده های طلایی 20000 تومان است که قیمت مجمع 5 درس 100000 تومان خواهد بود که ما با 15 درصد تخفیف یعنی 85000 تومان در این فروشگاه ارائه می کنیم

ارسال نظر درباره مجموعه MCSE 2012 به زبان فارسی شامل 5 پک با 15% تخفیف و ارسال رایگان پستی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 2,250,000 ریال
وضعیت موجودی موجود